Evenementen

Bougez Bougez!

Sinds 2009 is de vereniging actief in Togo. Sindsdien proberen ze, in samenwerking met de lokale bevolking, Ngo’s en verenigingen, bij te dragen tot betere leefomstandigheden van de Togolese bevolking. Ze richten zich daarbij vooral op straatkinderen, weeskinderen en jeugddelinquenten. Woordvoeder Roel Van Landuyt: "In 2012 werden wij een officiële vereniging: vzw dédé, Ready Togo was geboren. Volgens onze statuten heeft onze vereniging tot doel de positie van maatschappelijk kwetsbare jongeren in Togo te versterken. Dit versterken gebeurt in samenwerking met plaatselijke organisaties door middel van scholing, opleiding en re-integratie in de maatschappij. Om dit doel te bereiken gaat de vereniging op zoek naar financiële middelen via sponsoring, subsidies, evenementen organiseren, commerciële verkoop,…" Hun jubileumeditie van Bougez Bougez gaat door in de scoutslokalen van Ninove deze zaterdag, 26april!

Politiek

OCMW krijgt 50.000 Euro

De federale regering besliste eerder deze maand tijdens haar begrotingscontrole om de terugbetalingspercentages aan de OCMW’s voor het leefloon aan te passen. De federale overheid betaalt immers standaard 50% terug van het leefloon dat de OCMW’s uitkeren. Als het OCMW een contract afsluit met een leefloner die een individueel begeleidingstraject met opleiding of deeltijds werk aanvat, wordt zelfs 70% terugbetaald aan het OCMW. Conform het regeerakkoord verhoogde staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Maggie De Block (Open VLD) de verschillende terugbetalingspercentages elk met 5 procentpunt. Op jaarbasis wil dat zeggen dat het Ninoofse OCMW ongeveer 50.000 euro extra zal ontvangen van de federale overheid. OCMW-raadsleden Jan Arijs, André Van Den Steen en Annelies Van Den Neucker reageren tevreden: “Hiermee maakt staatssecretaris Maggie De Block duidelijk dat OCMW’s die inspanningen leveren om de armoede te bestrijden en mensen terug te reactiveren via een opleiding of een job erkenning en steun verdienen. Deze bijkomende financieringsmiddelen van de federale overheid versterken de kerntaken van het OCMW.” Als een OCMW meer tijd en middelen kan investeren in begeleiding, dan betekent dit een hoger rendement in termen van mensen uit de armoede halen. Dit levert tweemaal winst op: voor de cliënt die niet langer afhankelijk is van een uitkering en een inkomen verwerft dat hoger is dan het leefloon en voor het OCMW dat op die manier opnieuw tijd kan vrijmaken om te investeren in de begeleiding van andere cliënten die vaak meer omkadering nodig hebben. Bovendien heeft een verhoogde structurele financiering van de federale overheid van het OCMW ook een gunstig effect op de gemeentelijke bijdrage.

Natuur

Veilig werken met de kettingzaag

Jos Spreuwers gaf op zondag 23 maart een voordracht over het veilig gebruik van een kettingzaag. Ook mannen kunnen een krak worden in het zagen. Check vóór de start van het vellen van bomen de olie in uw kettingzaag en de benzine. Het is levensgevaarlijk om tijdens het vellen te moeten vaststellen dat je moet tanken. Wees steeds aandachtig bij het gebruik van de kettingzaag. Koop uw persoonlijke bescherming, en gebruik deze ook. Om een volledig pak te vermijden, kan je een broek en armbeschermers gebruiken. Verder is een helm een must. Naast de persoonlijke bescherming, kwam de machines en het benodigde materiaal aan bod en het bijhorende onderhoud, de voorbereiding van de start van het vellen van bomen en uiteraard ook het veilig vellen van bomen, de speciale gevallen (schuinhangende bomen, enz.) en tips voor het veilig werken met de kettingzaag. Tip : als je de situatie niet volledig in de hand hebt, begin er dan niet aan. Tijdens de maandelijkse vergaderingen van de volkstuin wisselen de leden ook planten en plantgoed uit. Zo konden we ondermeer genieten van waterkers, citroenmelisse, .. Ook de sponsors zorgen voor leuke prijzen tijdens de tombola’s. Op 27 april vindt de laatste vergadering van dit seizoen plaats. Dhr. Yves Hendrickx, directeur van het Provinciaal Proefcentrum Kleinfruit in Pamel, zal het hebben over “Onkruid als signaalplant”. Verder is er op 27 april de getrouwheidstombola met heel mooie prijzen van de sponsors. Tot 27 april, om 10uur in zaal De Roos - Geraardsbergsestraat 119 te Ninove. Elfi Bestuur Volkstuin Ninove

Toerisme

Zondag...openmonumentendag!

Ninove heeft als een van de weinige Vlaamse gemeenten aan elke Open Monumentendag, sinds 1989 dus, deelgenomen. Dat is vrij uniek. Voor dit zilveren jubileum heeft de dienst toerisme een boeiend en uitgebreid programma samengesteld, met locaties in Ninove en Meerbeke. “Het beste van…” is een heel breed thema waarbij een aantal voorbije succesnummers nog eens kunnen worden overgedaan. In 24 jaar tijd moet zowat elk gebouw dat enigszins de moeite waard is op grondgebied Ninove al eens opengesteld geweest zijn. De Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk, ons belangrijkste monument, werd bijvoorbeeld vaak in het programma opgenomen. Toch is de ‘abdijkerk’ actueler dan ooit door de binnenrestauratie, die een totaal andere kerk laat zien. Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk van Ninove De grondige restauratie van het interieur van de abdijkerk is nog steeds aan de gang. Het deel van het schip dat al is afgewerkt, toont zondermeer een nooit geziene schitterende kerk. Aan het achterste deel van de kerk met het hoogaltaar is men volop bezig. Op Open Monumentendag zorgen leden van de kerkfabriek voor uitleg bij de restauratiewerkzaamheden: wat is er al gebeurd en hoe zien de volgende restauratiefasen eruit? Toen in 2005 de zolder van de kerk met het indrukwekkende dakgebinte opengesteld werd, was de belangstelling overweldigend. Je krijgt op 8 september een nieuwe kans om de zolder (niet de toren!) te bezoeken. Je bereikt de zolder via de zijgevel en een smalle wenteltrap (toegang vanaf de archeologische site). Het houten dakgebinte met gordingen, trekbalken en standzonen is zondermeer indrukwekkend. Oud stadhuis van Ninove Dit neoclassicistische gebouw uit 1830 werd gebouwd op de plaats van de vroegere schepenhal. Bij de restauratiewerken trof men onder het gebouw een stuk kasseiweg aan. Het oud stadhuis kreeg zijn glans van vroeger terug en wordt nu druk gebruikt voor tentoonstellingen en vergaderingen. Dat wordt op zondag 8 september geïllustreerd, want er lopen twee tentoonstellingen. ‘Een open kijk‘ is een fototentoonstelling met werk van cursisten van PCVO. De postzegelkring duikt in het verleden en presenteert ‘De kerk in oude prenten’. Je kan op Open Monumentendag uitzonderlijk tot op zolder, tot onder de leien. St-Pieterskerk en Sint-Berlendiskerk van Meerbeke Sporen van deze kerk gaan negen eeuwen terug in de tijd. De kerk bevat verschillende bouwstijlen: Romaans koor, gotische dwarsbeuk, barokschip, rococovoorgevel. Het bijzonder rijke interieur, met ondermeer een Van Peteghemorgel, dankt de kerk aan de inkomsten als bedevaartsoord voor Sinte-Berlendis, die in de 7de eeuw zou hebben geleefd. Rond de kerk vind je op het oude kerkhof nog tal van belangrijke praalgraven. Ter gelegenheid van Open Monumentendag stelde Dirk Van de Perre een tentoonstelling samen met prachtige en zeldzame stukken uit het parochiearchief. Ze is enkel en alleen op 8 september te zien in de prachtige (eveneens gerestaureerde) Sint-Pieters- en Sint-Berlendiskerk. Pastorij van Meerbeke Dit classicistische dubbelhuis, opgetrokken in de tweede helft van de 18de eeuw, werd in 1947 geklasseerd. Het gebouw bestaat uit een riant hoofdgebouw van het dubbelhuistype geflankeerd door twee aanbouwen en ligt in een beschermd dorpsgezicht. Erachter ligt een grote tuin. Op zondag 8 september brengt een parcours je van de zolder naar de wijnkelder om te eindigen in de mysterieuze tuin brengt. Deze indrukwekkende pastorij werd in 25 edities van Open Monumentendag nog nooit opengesteld. Mis dus deze unieke kans niet. Fonteintjesmolen van Meerbeke De geschiedenis van deze watermolen langs de Elsbeek gaat terug tot de 16de eeuw. De oorspronkelijke wolmolen veranderde door de eeuwen in een papier-, olie- en korenmolen. In de 19de eeuw werd er een stoommachine aan toegevoegd, in de 20ste eeuw een semi-dieselmotor. Sinds 1986 zijn de watermolen en omgeving beschermd als dorpsgezicht. Binnen zie je nog delen van de oude mechanieken. Aan de hand van een kleine tentoonstelling geeft eigenaar en molenaar Jo Bracke een overzicht van nog veel meer (verdwenen) Ninoofse wind- en watermolens. Windmolens Traditiegetrouw zetten ook onze gerestaureerde windmolens hun deuren open. De molen ter Zeven Wegen in Denderwindeke en de Wildermolen in Appelterre-Eichem zijn klassiekers van Open Monumentendag. De molenaars geven er alle nodige uitleg. Wandelen langs de 25 mooiste gevels van Ninove Een themawandeling langs de 25 mooiste gevels in het centrum van Ninove maakt het programma compleet. De mooiste gevels? In elk geval zijn het stuk voor stuk bijzondere gevels. VVV-gids Petrus Hellinckx vertelt je het verhaal achter de façade. Praktisch Ninove - Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk Ninove: open van 11.30 uur tot 18 uur. Zolder te bezoeken in kleine groepen onder begeleiding. - Oud stadhuis (Oudstrijdersplein): open van 10 uur tot 18 uur. Het oud stadhuis is ook het centrale informatiepunt. - Themawandeling: start om 10 uur en 15 uur aan het oud stadhuis Meerbeke - St-Pieters- en Sint-Berleniskerk Meerbeke: open van 10 uur tot 18 uur - Pastorij Meerbeke: open van 10 uur tot 18 uur. De pastorij is ook het centrale informatiepunt voor Meerbeke. - Fonteintjesmolen: open van 10 uur tot 18 uur Windmolens - Denderwindeke en Appelterre-Eichem: open van 10 uur tot 18 uur Meer info? Dienst toerisme, 054 31 32 85, toerisme@ninove.be
Evenementen VANDAAG

25

Er is geen evenement gevonden

Cultuur

Erfgoeddag gaat ‘grenzeloos’ op 27 april

De jaarlijkse Erfgoeddag op zondag 27 april heeft als thema ‘Grenzeloos’. Ninove toont een drieluik dat evenveel facetten van het thema presenteert: van Sigtay naar Fabelta, van Appelterse tabaksplanters naar Turkse pittabars, van pyjama naar zenith. Met een flinke omweg naar Marokko. Op 17 februari en 16 juli 1964 sloot de Belgische overheid akkoorden met respectievelijk de Turkse en de Marokkaanse overheid om gastarbeiders naar België te halen. 50 jaar later hebben de migranten de Vlaamse maatschappij grondig hertekend. 2014 staat dan ook volop in het teken van de herdenking én de viering van deze migratiegeschiedenissen. Ninove gunt van 26 april tot 18 mei een hoofdrol aan zijn Marokkaanse en Turkse medeburgers. ‘Portretten van Ninoofse Maghrebijnen / Souvenirs van 100 karaat’ We vroegen de Ninoofse Maghrebijnen om zichzelf te portretteren met een typisch voorwerp dat hen na aan het hart ligt. Het resultaat is verbluffend: meer dan 30 mensen poseerden voor de lens van Abdelmouna Merzouki en Bouchra Mejdoubi Radi met een souvenir van ‘ginder’ dat ze ‘hier’ koesteren. Ze vertellen er kort bij waarom ze dat voorwerp hebben gekozen. In al hun enthousiasme werd het project veel meer dan een fototentoonstelling. Eén zaal van het oud stadhuis wordt ingericht als een Marokkaanse salon, gevuld met voorwerpen rond verschillende thema’s: culinair, muziek, mode, religie, … Aan de hand van tientallen foto’s en documenten ‘vertellen’ de mensen hun cultuur en geschiedenis. Intussen roerde ook de Turkse gemeenschap zich. Ook zij sloegen aan het verzamelen en illustreren de ‘geschiedenis van de Ninoofse Turken’ met foto’s, objecten en collages. ‘Sleepstraat Ninove’ Daarnaast zette de stad twee cameraploegen aan het werk. Ze speurden in de straten van Ninove naar de sporen die Turkse en Marokkaanse migranten in onze stad getrokken hebben. Interviews met sleutelfiguren van verschillende generaties over hun geschiedenis, heden en toekomst worden gecombineerd met sfeerbeelden bij de mensen thuis en op de werkvloer. De jonge Ninovieters Simon De Belie en Sali De Ville (Turk van de derde generatie) maakten onder leiding van cameraman Alexander Decommere een filmportret van de Turkse gemeenschap. Dirk Verdoodt en Elke De Dier namen de Marokkaanse gemeenschap voor hun rekening. Samen met de tentoonstelling vormen de twee filmportretten een verrassend staaltje intercultureel erfgoed, vanaf erfgoeddag (27 april) tot en met 18 mei te zien in het oud stadhuis. In het weekend zijn Marokkaanse gidsen aanwezig om te vertellen over hun cultuur en hun leven, werken en dromen in Ninove. Het is een unieke manier om onze dichtbije buren beter te leren kennen. ‘Safari van lampenblazers en tabaksplanters’ Er is ook ‘grenzeloos’ erfgoed dat veel meer in eigen huis geworteld zit. In 1927 werd de nv ‘Lampes et Entreprises Electriques’ opgericht, een jaar later geregistreerd onder de naam Sigtay. In dezelfde periode ziet ook de nv Sofilaine het levenslicht, die in 1933 overgaat in Fabelta. De beide bedrijven bepaalden gedurende vele decennia de skyline van de stad en verschaften aan honderden gezinnen een broodwinning. Dankzij fervente verzamelaars die tientallen voorwerpen in bruikleen geven, wekken we de fascinerende geschiedenis van Sigtay en Fabelta weer tot leven. Maar we nemen ook een ferme duik in de tabakscultuur van onze deelgemeente Appelterre. Met zestien ‘fabriekjes’ verdient Appelterre zondermeer de eretitel ‘Tabaksdorp’. De tentoonstelling brengt ze allemaal voor het voetlicht: van Dauw en FACTOR over H.B. Anghereel en Schutyser-De Muyter tot Roarc en ‘de verenigde planters’. Wil je ze alle zestien ontdekken, kom dan naar de tentoonstelling. Het landbouwalaam en fabriekstuig, de schattige reclameteksten en de gerolde sigaren krijg je er zomaar bovenop. Erfgoeddag Extraatjes - Een gegidste wandeling gaat op Erfgoeddag op zoek naar de rafels van dit industriële verleden en zoekt naar sporen van Ninoofse fabrieken met grenzeloze faam en export. - Migratie en grenzen zijn een rode draad in de boeken van journalist en documentairemaker Pascal Verbeken. In ‘Arm Wallonië, een reis door het beloofde land’ bijvoorbeeld reist Verbeken door de oude industriële as van Wallonië, van de Borinage tot Luik, waarheen honderdduizenden vanuit arm Vlaanderen migreerden. Pascal Verbeken brengt op 24 april een lezing, gebaseerd op dit boek. - De kleine tentoonstelling ‘Van pyjama tot zenith’, bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar, focust op erfgoed dat vanuit de Arabische wereld tot hier is doorgesijpeld - De tentoonstellingen lopen tot en met 18 mei. Tijdens het slotweekend zijn onze Marokkaanse en Turkse stadsgenoten de eregasten op de tweede editie van NinoMundo. PRAKTISCH - lezing door Pascal Verbeken donderdag 24 april, 20u, zaaltje van de bib - Erfgoeddag zondag 27 april, 10 tot 18 uur, oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6 in Ninove wandeling: start om 14 uur aan het oud stadhuis - tentoonstellingen van 26 april tot en met 18 mei in het oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6 in Ninove openingsuren: maandag, dinsdag en woensdag 9u tot 12 u en 14u tot 17u; donderdag 9u tot 12u en 16u tot 18.30u; vrijdag 9u tot 12u; zaterdag en zondag 14u tot 17u; gesloten op feestdagen extra in het weekend: vertoning van de twee filmportretten ‘Sleepstraat Ninove’ en ‘Portretten van Ninoofse Maghrebijnen’ + Marokkaanse gidsen - info: dienst cultuur, cultuur@ninove.be, 054 313287.

Bedrijven

Krëfel opent binnen 3 weken

De werken op de Carrefour-site zitten in de laatste fase. Het restaurant Lunchgarden steekt al in een nieuw kleedje. Ook de Carrefourwinkel zelf ondergaat een metamorfose en wordt een hypermarket. Naast Krëfel vestigen ook Casa en de sportspecialist Sportsdirect zich op de vernieuwde site.

Economie

HR-beleid Audi Brussels valt in de prijzen

Ninoofse touch GFK haalde het voor Pfizer. Baggeraar Jan De Nul uit Aalst werd derde. Opmerkelijk dit jaar was de ‘challenger-award’. Deze prijs ging naar Audi Brussels. De autobouwer uit Vorst wist zijn aantrekkelijksheidsscore sinds 2008 met maar liefst 23,5 procentpunten te verhogen. Audi haalde het voor D’ieteren, Brussels Airlines, Center Parcs en Colruyt. HR-directeur bij Audi is een rasechte Ninovieter. Een fiere Erik Prieels mocht de prijs uit de handen van Wim De Vilder in ontvangst nemen. foto's: Randstad

Sport

Mevoc start bewegingsschool

Mevocmoves Volleybal is dé ploegsport bij uitstek. Naast de eerste volleytechnieken ontwikkelt je kind ook positieve sociale vaardigheden. Infosessie Op zondag 27april om 11 u is er een infosessie in het Sportkaffee van de sporthal in Ninove. Ouders en kids (3-8 jaar) zijn van harte welkom.
Evenementen Morgen

26

Er is geen evenement gevonden

Ninovieters

Ronde van Meerbeke


Grote opkomst voor 3de ludieke Ronde

...

Wettels on Fire ontwaken uit winterslaap.


Vernieuwde “Wettels on Fire” stellen zich voor aan de pers.

...

2 Ninovieters strijden naar titel van 'best public speaker'


Thomas Van den Berghe en Diana Severin van het GO! atheneum uit Ninove stromen door naar de kwartfinale van de BBC and Telenet Public Speaking Awards 2014. Een recordaantal van 237 leerlingen uit alle hoeken van het land schreven zich in voor de awards, maar slechts 96 kunnen een ticket naar de kwartfinale bemachtigen. Deze vindt plaats op 15 maart in Mechelen. Zal één van deze leerlingen uit Ninove de titel van 'best public speaker' op zijn naam schrijven?

...

Nieuwjaarsdrink voor alle Ninovieters.


Stadsbestuur nodigt uit.

...

GEWIJZIGD BERICHT Dooreken vertelt geannuleerd


De leden van vtbKultuur Ninove organiseren een reeks over Levend Erfgoed. De eerste vertelavond vindt plaats op Vrijdag 22 November 2013 om 20u in de Zaal van de Koepoort.

...

Ninove zoekt Het Slimste Koppel


Ninove gaat op zoek naar Het Slimste Koppel om onze stad te vertegenwoordigen in de tv-quiz De Slimste Gemeente in het voorjaar van 2014.

...

Achterklap

De “komma” op de vuilniszak…


… als een “puntje” op de i.

...
01/02/03 02/03/04 03/04/05 04/05/06 05/06/07 06/07/08 07/08/09 08/09/10 09/10/11 10/11/12
Lieve steekt als eerste haar vinger omhoog: "In Brugge" zegt ze. "In Brugge? Hoe kom je daar nu bij?" vraagt de meester verbaasd. "Dat staat in mijn aardrijkskundeboek" antwoordt Lieve. "Er staat dat de bewoners daar leven van de toeristen!"
Jodelah....
Ik weet het nog zo goed. Ze zei "kom je vanavond, er is niemand thuis!!!" Waaauw, te gek dacht ik... Dus ik ging, belde aan, .. en inderdaad, er was niemand thuis.
Paul Mc Kaartnie...
Ninove weer
Weersverwachting
Ninove

Het Ninoftv Team

Nieuws uit Ninove

Oud rusthuis is oefenlocatie voor interventieteam politie.
Op de middag kreeg de Ninoofse brandweer een oproep binnen voor een explosie van een mazoutkachel in de Nederwijk.
Ook dit jaar geeft de stad opnieuw het Ninoofs Zomer(s) Zakboekje uit, de kalender met evenementen in groot Ninove tijdens de maanden juni, juli, augustus en september.
De dienst Nefrologie-Dialyse-Hypertensie van het OLV Ziekenhuis hecht veel belang aan het sensibiliseren van de bevolking om een levensstijl te volgen die het risico op nierziekten beperkt. Op 13 maart 2014 (Wereldnierdag) biedt ze tussen 9u en 15u30 een bijzonder programma aan, niet enkel voor de patiënten en bezoekers van het OLV Ziekenhuis, maar ook voor alle andere geïnteresseerden.
Politie waarschuwt voor oplichters

Carnaval Nieuws

Winnende groepen gelauwerd.
Ninoofse carnavalgroep bezoekt bejaarden.
Carnavalsmicrobe wordt doorgegeven aan de kleinsten
Ninoofse straten gevuld met bonte kleuren...
Na een eerbetoon aan het Wortelmanneken en Dingsken gaat de Prins en zijn gevolg in optocht naar de Plomblom.

Kookrubriek

een lekkere zomerse Cubaanse cocktail
Cocktail Belgische vlag

Meest bekeken films

Sponsors

Ninoofse spreuken en gezegdes

 • Door Eddy
   auft au vast oën de nimmeroos van d'(h)ooëzjen 
  Meer...


 • Door Eddy
   'n auverdom komt nie allieën 
  Meer...


 • Door Eddy
   au eet een absès de kontwaar 
  Meer...


Contacteer ons

De belangrijkste mailadressen op een rijtje
Heeft u een vraag, opmerking of wilt u gewoon iets kwijt? Dat kan. Maak hieronder uw keuze en uw reactie komt gegarandeerd goed aan.
Tip de redactie
Meld een evenement
Adverteren & sponsoren
Algemene vraag

Sponsors

NinofTV

Het digitale nieuws van Ninove en omstreken vindt u op Ninof TV.

Bij Ninof TV leest u niet alleen over het laatste nieuws, u kunt het ook nog eens bekijken!

Naast het nieuws van Ninove en omstreken presenteren wij u ook sport, cultuur en natuur en natuurlijk onze eigen "Eddy vertelt...", met leuke wetenswaardigheden over Ninove en zijn mooie omgeving.

Ninof TV wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Wilt u ons een steuntje in de rug geven dan waarderen wij dit zeer. Neem daarvoor contact met ons op.

Contactgegevens

NinofTV
Flierendries
9400 Ninove
Telefoon 0483 / 001.515

adverteren ?
  NinofTV is een initiatief van Clipvideo en Alexo Webdesign